CONTRACT DE FURNIZARE SERVICII.

Termeni și Condiții. Confidențialitate. Angajament de Calitate.

1. GENERAL

1.1 Acești "Termeni și Condiții" ("Contract", "Contract Electronic") reprezintă un acord cu putere juridică încheiat între societatea "MIVOCLOUD" S.R.L. cu sediul în Republica Moldova, Mun. Chișinău, str. Vl. Korolenko 6, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu Codul Fiscal 1015600006357, denumită în continuare "MivoCloud", "Furnizor";

și persoana fizică sau juridică care a creat un cont MivoCloud, denumit în continuare "Client", "Utilizator". Acest Contract este aplicat pentru toate Serviciile furnizate de Furnizor.

1.2 Contractul se consideră semnat (acceptat) prin utilizarea Site-ului Furnizorului sau/și prin crearea unui cont MivoCloud bifând "I have read and agree to the Terms of Service.". Astfel Utilizatorul confirmă citirea și acceptarea condițiilor contractuale.

1.3 În cazul când o persoană plasează o comandă în numele unei companii sau altei entități legale, aceasta înseamnă că persoana garantează că are competența și dreptul legal de a reprezenta acea entitate și de a încheia Contractul din numele entității.

1.4 Utilizatorul garantează că deține dreptul legal și vârsta legală de a încheia acest Contract și nu este limitat de a primi și a utiliza astfel de servicii de către nici o jurisdicție.

1.5 Furnizorul are dreptul să anuleze, să adauge sau să șteargă orice clauză din Contract în orice moment. În acest caz Furnizor va notifica Utilizatorul prin E-mail despre schimbările făcute și vom publica versiunea nouă a Contractului pe site. După primirea notificării Utilizatorul are dreptul să închidă contul sau să continue să folosească Serviciile. Contractul nou este considerat acceptat (semnat) de către Utilizator dacă nu închide contul său în timp de 30 zile calendaristice după efectuarea schimbărilor în Contract.

2. SERVICIILE

2.1 Furnizorul prestează Servicii de Hosting. Serviciile pot fi furnizate în cadrul unei infrastructuri dedicate sau virtuale. Nici în cadrul unei infrastructuri dedicate (Server Dedicat, Cloud Privat) nici în cadrul unei infrastructuri virtuale (VPS, Server Cloud, Găzduire Web) Utilizatorul nu poate pretinde la nici un drept de proprietate asupra vreunui echipament, astfel toate echipamentele în baza cărora se furnizează serviciul sunt cu drept de proprietate sau folosință de către Furnizor, astfel Utilizatorul primește în folosință doar resursele și spațiul pentru procesarea și stocarea datelor. Anumite Servici sunt furnizate pe bază de Tarif pe oră, alte Servicii sunt furnizate pe bază de Abonament lunar. Utilizatorul este unicul responsabil pentru potrivirea Serviciilor comandate.

2.2 Utilizatorul înțelege, dă acordul și acceptă de a nu folosi Serviciile în activități și/sau domenii unde în cazul unei întreruperi, defecțiuni și/sau greșeli poate duce la orice fel de rănire, leziune, pagubă, daună și/sau deces a unei persoane și/sau orice fel de deteriorare a mediului.

2.3 Furnizorul are dreptul să accepte sau să refuze orice comandă pentru orice Serviciu.

2.4 Furnizorul are dreptul de a suspenda sau termina oricare Serviciu fără nici o răspundere sau notificare în cazul când:

 • Furnizorul are suspiciuni că Serviciul unui Utilizator este accesat sau folosit de o parte terță fără autorizarea de către Utilizator;
 • Balanța Contului Utilizatorului este zero și/sau insuficientă pentru a acoperi Serviciile active curente;
 • Furnizorul are suspiciuni că Serviciile sunt sau vor fi folosite încălcând prevederile Contractului;
 • Utilizatorul nu cooperează în investigațiile la încălcările suspectate;
 • este necesar pentru a proteja infrastructura Furnizorului și furnizarea Serviciilor către alți Utilizatori;
 • Furnizorul are suspiciuni că Utilizatorul este afiliat cu o persoană sau o entitate care a folosit Serviciile Furnizorului în trecut și a închis contul;
 • Acordul privind calitatea Serviciilor (SLA) prevede astfel;
 • este necesar să acționăm astfel conform legii.

2.5 Utilizatorul este responsabil pentru confidențialitatea contului, informației, datelor și toate acțiunile care au loc în contul Utilizatorului și din numele Utilizatorului, de către orice persoană care dobândește acces la contul, datele și/sau serviciile Utilizatorului. Utilizatorul este responsabil pentru acțiunile și/sau inacțiunile întreprinse de Utilizator, clienții Utilizatorului și/sau oricare altă persoană care folosește orice Serviciu al Furnizorului. MivoCloud nu este responsabil pentru orice prejudiciu, defecțiune și/sau pagubă apărută din cauza folosirii și/sau accesării datelor și serviciilor Utilizatorului.

2.6 Utilizatorul trebuie imediat să ne transmită o notificare a oricărei scurgeri, încălcări, întreruperi, defecțiuni și/sau folosirea neautorizată a contului său. Furnizorul nu este responsabil pentru oricare fapt rezultat din greșeala Utilizatorului și/sau notificare întârziată.

2.7 Furnizorul nu susține nici un Sitem de Operare sau/și orice alt software care funcționează în cadrul unui Serviciu prestat de Furnizor.

2.8 Furnizorul are dreptul să actualizeze, să înlocuiască, să adauge, să schimbe și/sau să înlăture oricare Serviciu.

2.9 Furnizorul nu monitorizează și nu are responsabilitate pentru contentul, informația și datele care Utilizatorul le transmite și/sau le stochează în cadrul serviciului furnizat. Utilizatorul este unicul responsabil pentru menținerea și crearea de backup-uri regulate și cel puțin o copie de backup curentă în afara infrastructurii Furnizorului. MivoCloud nu este responsabil pentru careva pierdere de informație.

Opțional, Furnizorul vă poate oferi servicii de backup adițional contra cost. Totuși să țineti cont că backup-urile efectuate nu pot fi verificate în totalitate pentru confirmarea fiecărui fișier sau director, astfel Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderea de fișiere și/sau informații.

2.10 La crearea unui cont, Utilizatorul trebuie să furnizeze informația de contact, de identificare curentă și reală și altă informație cerută în formularul de înregistrare. Utilizatorul trebuie să mențină actuală și la zi informația dată. Utilizatorul este obligat să furnizeze dovezi a identității lui oricând cere Furnizorul. Dovezile trebuie să includă dar nu se limitează la, copia originală a pașaportului Utilizatorului și copia originală a dovezii adresei de reședință.

2.11 Serviciile furnizate de Furnizor pot fi folosite strict numai în scopuri legale. Furnizorul interzice strict:

 • Tor Exit relays;
 • SPAM;
 • orice tip de atac DoS;
 • Scam, Malware, Botnet, Phishing;

și alte acțiuni sau servicii care încalcă orice lege sau dăunează rețelei sau serviciilor Furnizorului.

2.12 Toate adresele IP alocate utlizatorului de către Furnizor rămân în proprietatea Furnizorului.

3. ACHITAREA ȘI FACTURAREA

3.1 Toate prețurile Serviciilor sunt publicate pe Site-ul furnizorului. Furnizorul are dreptul să schimbe prețurile oricând, fără nici o notificare. Prețurile și ofertele personalizate trebuie confirmate prin Acord scris adițional la Contract expediat prin E-mail.

3.2 Furnizorul are dreptul să furnizeze Servicii Gratuite, dar are dreptul să închidă orice Serviciu Gratuit în orice timp fără nici o notificare.

3.3 Toate Serviciile prestate de Furnizor trebuie achitate în avans. Asta înseamnă că prestarea Serviciilor este strict dependentă de menținerea de către Utilizator a contului său pozitiv și suficient pentru Serviciile comandate.

3.4 Pentru Serviciile cu achitarea pe bază de abonament lunar Utilizatorul va primi factura proformă cu 10 zile înainte de data de facturare prin E-mail. Dacă suma pentru achitare nu ajunge în contul Furnizorului înainte sau în ziua de facturare, achitarea se consideră întârziată. Furnizorul are dreptul să suspende Serviciile dacă o factură nu a fost achitată în decurs de 3 zile după data de facturare, dar asta nu semnifică rezilierea Contractului.

3.5 Toate prețurile de pe Site sunt exprimate în EUR și nu conțin TVA. Achitările cu cardul bancar de către utilizatorii din toate țările vor fi efectuate în EUR. Transferurile bancare de către Utilizatorii din Republica Moldova trebuie efectuate în MDL, conform cursului de schimb al Băncii Naționale a Moldovei (bnm.md) din ziua achitării. Utilizatorul va acoperi și compensa toate taxele, costurile și cheltuielile rezultate din Achiziție.

Achitarea comenzilor este posibilă cu cardul bancar VISA sau Mastercard.

Plata online cu cardul bancar se face în condiții de siguranță maximă. După efectuarea plății veți primi o confirmare de plată pe adresa dvs. de email.

Procesatorul de plată folosește un sistem securizat, bazat pe ultima versiune a standardului de securitate 3D-Secure, ceea ce înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor în tranzacții sigure online. Această măsură de siguranță presupune redirecționarea utilizatorului în momentul efectuării achitării pe o pagină securizata MAIB unde autentificarea fiecărui deținător de card se face prin atribuirea unui cod de unică folosință pentru fiecare tranzacție online.

Rambursarea mijloacelor bănești se efectuează doar pe cardul de plată care a fost folosit pentru achiziție.

Pentru a efectua o plată, va trebui să introduceți detaliile cardului dvs. bancar. Transferul acestor informații se face în conformitate cu toate măsurile de securitate necesare. Informațiile sunt transmise în formă criptată și sunt stocate numai pe un server specializat al sistemului de plăți.

Pentru efectuarea plății online cu cardul bancar vor fi solicitate următoarele date:

  • Numărul cardului (16 cifre)
  • Data expirării (luna și anul)
  • Codul CVC sau CVV (3 cifre)
  • Numele și prenumele de pe card

 

4. LIVRARE și RETURNARE

4.1 Livrarea serviciilor se face timp de până la 10 minute pentru Găzduire Web, timp de până la 10 minute pentru Servere Virtuale în dependență de configurația și locația comandată și respectiv de până la 48 ore pentru Servere Dedicate în dependență de configurația și locația comandată

4.2 Utilizatorul are dreptul la Garanția de returnarea banilor timp de 10 zile de la înregistrare, pentru prima achitare. Asta înseamnă că Utilizatorul are dreptul să refuze Serviciile și să rezilieze Contractul fără nici un motiv sau explicație, dar cu o notificare expediată către Furnizor prin E-mail în decursul a 10 zile de la data primei achitări. Din motive de securitate returnarea sumei nu poate fi efectuată instant. Furnizorul va returna suma rămasă în Balanța Contului Utilizatorului în decurs de 30 zile din data notificării de refuz a serviciilor.

4.3 Avînd în vedere că unele servicii au costuri de instalare și/sau către părți terțe, Utilizatorul nu are dreptul la returnarea banilor pentru Serviciile de „Server Dedicat” și Serviciile de „Administrare Server” sau în cazul când Utilizatorul a încălcat vreo clauză din Contract.

5. TERMENELE CONTRACTULUI

5.1 Contractul intră în vigoare începând cu momentul creării de către Utilizator a unui cont MivoCloud, acest moment se consideră și semnarea Contractului. Contractul este valabil și trebuie respectat până la rezilierea lui de către o parte.

5.2 Furnizorul sau Utilizatorul are dreptul să rezilieze Contractul prin expedierea unei notificări prin E-mail cu 15 zile înainte de data facturării.

5.3 Furnizorul are dreptul să rezilieze Contractul în orice timp, fără nici o notificare și fără restituirea banilor rămași pe Balanța Contului Utilizatorului în cazul când:

 • Utilizatorul încalcă careva clauză din Contract;
 • Utilizatorul a furnizat informația incompletă, incorectă și/sau falsă;
 • Utilizatorul nu are vreun Serviciu activ și/sau nu a accesat Contul MivoCloud al lui timp de cel puțin 3 luni;
 • Utilizatorul are sume restante mai vechi de 10 zile;
 • Furnizorul are careva suspiciuni că Utilizatorul este afiliat cu o persoană sau entitate care a folosit Serviciile noastre în trecut și a închis contul;
 • Furnizorul este obligat să acționeze astfel conform legii.

5.4 După rezilierea Contractului Utilizatorul rămâne responsabil pentru orice sumă restantă și este obligat să efectueze achitarea. Rezilierea Contractului nu afectează careva drepturi și/sau obligații apărute din Contract, ele sunt valabile și au putere juridică până la executarea lor.

6. Confidențialitatea

Colectarea, păstrarea și folosirea datelor cu caracter personal sunt reglementate de Politica de Confidențialiate, care este parte a Contractului.

7. Angajamentul de Calitate a Serviciilor (SLA)

SLA este parte a Contractului.

8. Obligații și Răspunderi

8.1 Furnizorul nu este responsabilă pentru careva întreruperi a Serviciilor, daune, profit ratat, probleme tehnice și/sau oricare alt eveniment care nu este în zona de control al Furnizorului.

8.2 Furnizorul nu garantează că Serviciile vor fi neîntrerupte, fără greșeli și/sau complet securizate și nu garantează securitatea și/sau siguranța datelor stocate.

8.3 Furnizorul nu garantează și nu este responsabil pentru produsele și/sau serviciile furnizate și/sau în care sunt implicate părți terțe și nu garantează funcționalitatea lor.

9. Despăgubiri

Utilizatorul acceptă să despăgubească și să apere pe Furnizor, angajații, afiliații și partenerii Furnizorului de la orice reclamație legală, orice pierdere, daună, cheltuială, taxă legală rezultată din acțiunile și/sau inacțiunile Utilizatorului, încălcarea legii, Contractului, orice fraudă și/sau neglijență. Cheltuielile suportate de Furnizor trebuie achitate de către Utilizator odată cu apariția lor.

10. Informația Confidențială

10.1 Utilizatorul și oricare altă persoană terță nu are dreptul la acces fizic în locul de unde se furnizează Serviciile, și nici la accesul fizic la echipamentul deținut în proprietate sau folosință de către Furnizor.

10.2 Utilizatorul acceptă să nu folosească și/sau să nu divulge orice informație confidențială, secret comercial și/sau proprietăți intelectuale ale Furnizorului către alte persoane terțe.

11. Forța Majoră

11.1 Orice eveniment care nu este în zona de control al Furnizorului, din cauza cărora sunt suspendate și/sau anulate Serviciile, constituie un caz de forță majoră, și suspendă orice obligație avută de Furnizor. Aceste evenimente includ dar nu sunt limitate la, pană de curent electric, orice conflict, incendiu, inundație, cutremur, furtună, dezatru natural, invazie de război, acțiuni teroriste, revoluții, embargo, blocadă, naționalizare, sancțiuni, defecțiune a infrastructurii și/sau alte obstacole din cauza unor părți terțe.

11.2 În timpul unui caz de forță majoră Furnizorul are dreptul de a suspenda și/sau anula orice obligație și/sau Serviciu fără nici o notificare și/sau compensare.

12. Jurisdicția

Orice dispută în legătură cu acest contract este supusă jurisdicției Republicii Moldova și se va soluționa de către orice instanță competentă din Republica Moldova.